Bezbedno uz Vatrogasnu brigadu

Dejstvo dima na čoveka

 • Dejstvo dima na čovekaDejstvo dima na čovekaDejstvo dima na čoveka
  1/3
  Kako treba reagovati kod pojave dima?
  • Napusti prostoriju u puzećem položaju sa mokrom krpom na licu.
  Dejstvo dima na čoveka:
  • Opskuracija (zamračenje)
  • Eksplozija dima
  • Iritacija (nadraživanje)
  • Inkapacitacija (fizička nemoć)

  80 % poginulih u požarima je stradalo od posledica trovanja dimom

  UGLJENMONOKSID CO je produkt nepotpunog sagorevanja.

  Karakteristike:

  • malo je lakši od vazduha
  • bez boje, mirisa i ukusa
  • opasan po život (0,2 %)
  • hemoglobin vezuje 300 puta brže CO od kiseonika
  • trovanje se manifestuje glavoboljom, pospanošću, nesvesticom


Infocentar:
tel: 017 402 344, 402 396
infocentar@vranje.org.rs
Građanski pano - slika
 • OEBS
 • USAID

Izradu web aplikacije "Građanski pano" i redizajn sajta pomogla je Misija OEBS-a u Srbiji kroz donaciju USAID-a.

web development pixelzdesign, 2011.