Bezbedno uz Vatrogasnu brigadu

Uzroci požara

 • Suva travaMunje
  1/2
  Uzroci požara izvor paljenja:
  • Munje
  • Cigarete
  • El. vodovi
  • Varnice nastale od manjih SUS motora
  • Šibice
  • “Efekat lupe”
  Ko su prouzrokovači?

  Prouzrokovači su najčešće pripadnici lokalnog stanovništva, posetioci ili prolaznici kroz šumski kompleks koji je uvek atraktivan prostor za rekreativne i druge aktivnosti.Infocentar:
tel: 017 402 344, 402 396
infocentar@vranje.org.rs
Građanski pano - slika
 • OEBS
 • USAID

Izradu web aplikacije "Građanski pano" i redizajn sajta pomogla je Misija OEBS-a u Srbiji kroz donaciju USAID-a.

web development pixelzdesign, 2011.