Bezbedno na Internetu

Zaštitite se znanjem

  • Facebook, Skype, Chat, Forum – to nije ceo Internet!
  • Istražite šta još postoji za ono što vam treba. Na primer:
   • Situacija: pričali bi ste sa nekim o muzici, nemate drugare sa istim interesovanjima, na Facebook-u ne možeš ići od osobe do osobe i pitati ko se razume u nešto.
   • Rešenje:
    • potražite da li postoji sajt koji je možda kao Facebook ali za temu ima muziku.
    • Naći ćete na primer Last.fm
   • Kako ste se zaštitili znanjem:
    • Na sajtu pričate samo o muzici, muzka je cilj, muzika je svrha – sve sto nije muzika vam je odmah sumnjivo pa predlog za upoznavanje gledate sa predostrožnošću, za razliku od istog na Facebook-u
  • Naučite od tih sajtova. Na primer, niko nije morao da vas nauči da koristite Facebook, niti ikoga na svetu. Kako je to moguće kad smo svi toliko različiti?
   • Da li vredi sagledati i naučiti zašto je to tako, pa primeniti u nekom školskom projektu/prezentaciji?!


Infocentar:
tel: 017 402 344, 402 396
infocentar@vranje.org.rs
Građanski pano - slika
 • OEBS
 • USAID

Izradu web aplikacije "Građanski pano" i redizajn sajta pomogla je Misija OEBS-a u Srbiji kroz donaciju USAID-a.

web development pixelzdesign, 2011.